مخازن پلی اتیلن افقی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

۵۴

۵۴

۷۴

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰ لیتری

۱

۸۰

۸۰

۸۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰ لیتری

۲

۹۰

۸۰

۱۰۸

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰ لیتری

۳

۸۵

۸۵

۱۲۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰ لیتری

۴

۱۰۰

۹۰

۱۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۸۰۰ لیتری

۴

۱۰۵

۱۰۴

۱۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰ لیتری

۵

۱۱۸

۱۱۸

۱۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۲۸

۱۳۰

۱۸۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۱۳۰

۱۲۰

۲۳۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۰۰۰ لیتری

۸

۱۵۴

۱۴۹

۲۲۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۱۵۵

۱۵۳

۲۴۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۱۸۰

۱۷۰

۲۴۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۱۹۰

۱۸۰

۲۷۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۲۰۰

۲۴۵

۴۵۵

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۲۵۴

۲۹۹

مخازن پلی اتیلن افقی ۱۵۰۰۰  لیتری

۱۵

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .

۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .