مخازن پلی اتیلن عمودی

 

ابعاد

شرح کالا

ردیف

ارتفاع

ارتفاع

قطر

۶۲

۶۵

۷۱

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰ لیتری

۱

۹۶

۹۲

۷۳

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰ لیتری

۲

۱۱۰

۹۲

۷۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰ لیتری

۳

۱۱۵

۱۱۰

۱۰۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۷۵۰ لیتری

۴

۲۲۰

۲۰۰

۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری بلند

۴

۱۲۲

۱۰۰

۱۱۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰ لیتری کوتاه

۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۰۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶

۱۷۴

۱۵۸

۱۳۲

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۷

۲۰۲

۱۷۵

۱۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۰۰۰ لیتری

۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۳۵۰۰ لیتری

۹

۲۰۴

۲۰۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۴۰۰۰ لیتری

۱۰

۲۳۰

۲۰۰

۱۷۸

مخزن پلی اتیلن عمودی ۵۰۰۰ لیتری

۱۱

۲۴۵

۲۳۰

۱۸۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۶۰۰۰ لیتری

۱۲

۱۱۰

۲۱۰

۴۵۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری

۱۳

۴۵۰

۴۴۵

۲۴۵

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۲۰۰۰ لیتری

۱۴

۳۲۵

۳۱۵

۲۶۷

مخزن پلی اتیلن عمودی ۱۵۰۰۰ لیتری

۱۵

۴۲۰

۴۱۵

۲۶۰

مخزن پلی اتیلن عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری

۲۰

 

شرکت آریا پلاست با در اختیار داشتن ۳ کارگاه تولیدی و ۶ خط تولید شامل خطوط شاتل و کراسل رقیبی جدی برای شرکت های چینی و کره ای در زمینه حجم تولید روزانه محصولات و سرعت بالای تولید مخزن پلاستیک که روزانه به عنوان مثال برای مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه ۱۵۰ قطعه در هر شیفت میباشد .گوشه ای ای از توان تولید این شرکت به شرح ذیل میباشد .
۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۵۰ دستگاه
۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۷۰ دستگاه
۷- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۸- فروش مخزن پلی اتیلن ۶۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۴۲ دستگاه
۹- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
۱۰- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۲۰۰ دستگاه
۱۱- فروش مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۳۰ دستگاه
۱۲- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰۰ دستگاه
۱۳- فروش مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۸۰ دستگاه
۱۴- فروش مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۵۵ دستگاه
۱۵- فروش مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۴۰ دستگاه
۱۶- فروش مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی سه لایه روزانه ۱۰ دستگاه
ابعاد و مشخصات مخازن در سایت این شرکت آورده شده است .